Wanneer u wilt overstappen naar een andere aanbieder kunt u uw nummer behouden.

Bij een overstap van uw aanbieder naar een andere aanbieder zoals Teleservice, heeft u als abonnee vrijwel altijd het recht om uw Nederlandse telefoonnummer(s) te behouden en mee te nemen. Dat is in de Nederlandse wetgeving goed geregeld en geldt zowel voor de vaste als voor de mobiele nummers.

Om dit ook in de praktijk gemakkelijk mogelijk te maken hebben de telecomaanbieders op de Nederlandse markt in COIN verband afspraken gemaakt. De Vereniging COIN is een samenwerkingsverband van erkende Nederlandse aanbieders van elektronische communicatiediensten en – netwerken. COIN biedt een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van bedrijfsprocessen van de telecom aanbieders.

Nummerbehoud

Stapt u over naar bellen van Teleservice? Dan kunt u uw mobiele en uw vaste nummer bijna altijd gewoon meenemen, ook wanneer u verhuist. Nummerbehoud werkt heel eenvoudig, u hoeft het alleen maar aan te geven op het aanvraagformulier. Wanneer wij alle nummers overnemen van uw huidige aanbieder wordt uw huidige abonnement automatisch beëindigd. Daar hoeft u zelf niets voor te doen, Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw telefoonnummer(s) binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek aan ons wordt overgedragen en geactiveerd. De feitelijke overdracht van de nummers vindt plaats op de datum die u met ons (of een andere nieuwe aanbieder) overeen bent gekomen. Zo blijft u nagenoeg zonder onderbreking gewoon bereikbaar op uw telefoonnummer(s). De overdracht is vanzelfsprekend wel afhankelijk van contractuele verplichtingen welke u met uw huidige aanbieder overeen gekomen bent.

Teleservice vind het belangrijk dat abonnees op een eenvoudige en klantvriendelijke manier kunnen overstappen naar een andere aanbieder. Werken volgens de Regelgeving in de Telecommunicatiewet staat bij ons voorop. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder op de uitvoering en de naleving van deze Wetgeving. Teleservice is erkend en aangesloten bij ACM. Op de website www.acm.nl kunt u zien of uw huidige aanbieder is erkend en aangesloten bij ACM.

Wilt u meer informatie over nummerbehoud? Kijk dan op de gemeenschappelijke website van de erkende telecomaanbieders: www.coin.nl/nummerbehoud

Account managers

Paul van Hoefen Wijsard
M 088 - 833 00 51
E pvanhoefenwijsard@teleservice.nl

Fred W. Cassa
M 088 - 833 00 50
E fcassa@teleservice.nl

Patrick Kreft
M 088 - 833 00 52
E pkreft@teleservice.nl

Jeroen Bongers
M 088 - 833 00 00
E jbongers@teleservice.nl

Previous slide
Next slide
Meer dan 35 jaar ervaring
24 specialisten
Klantcentraal & persoonlijk
24/7 bereikbaar voor klanten