Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Adres(sen)
Wij gebruiken uw adres(sen) alleen voor het verzenden van informatie/artikelen die u hebt aangevraagd/besteld.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt intern gebruikt en alleen met derden gedeeld ter afhandeling van de gesloten overeenkomst. PostNL / GLS voor het verzenden van pakketten en MailChimp voor commerciële mailings (indien aangemeld). Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden.

Google Analytics
Zie voor het gebruik en de verwerking van Google Analytics Cookies.

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen.

Contact
Voor vragen en/of reactie kunt u altijd contact opnemen.

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

© 1987-2018 Teleservice Nederland BV. Alle rechten voorbehouden.