Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Teleservice spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Teleservice.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over artikelen op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Teleservice. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Teleservice geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
De rechten van de op deze website aangeboden artikelen ligt bij de betreffende merk(en).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Teleservice, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.

Meer dan 35 jaar ervaring
24 specialisten
Klantcentraal & persoonlijk
24/7 bereikbaar voor klanten