Veiligheid omtrent updates

03-05-2021 – Is het herkenbaar om alle updates uit te stellen? Maar zodra we niet meer aan het werk zijn, is de update ons vaak alweer ontgaan.

Toch zijn veel verschillende updates erg belangrijk voor uw bedrijf. Updates hebben verschillende doelen. De updates hebben over het algemeen te maken met veiligheid, het verbeteringen zoals bugs en het sneller maken van de software.

Veiligheid updates

Veligheidupdates zijn de belangrijkste updates als we praten over de beveiliging van een systeem. Veiligheidupdates zorgen ervoor dat hackers buiten spel blijven en dat de zwakke punten verbeterd worden, zodat uw mallware minder snel een potentiël doelwit is. Als voorbeeld is windows een groot systeem waar regelmatig nieuwe kwetsbaarheden ontdekt worden in de beveiliging.

Updates en features

Updates die niet temaken hebben met de beveiliging worden verbeterd en versneld. Er worden fouten uit het systeem gehaald die problemen kunnen veoorzaken met de software. Vaak zorgen deze problemen dat de software niet optimaal werkt. Vaak zorgt een update ook voor nieuwe features, dit betekend dat er meer mogelijkheden bijkomen zoals: verbeterde en leuke functies.

Wat kan Teleservice voor u betekenen?

Pro-actief beheer

Verstoringen zijn zaken die je het liefst niet hebt. Een onderneming kan een verstoring zo veel mogelijk proberen te voorkomen met pro actief beheer. Door het preventief onderhouden en bewaken van de systemen wordt een deel van de verstoringen voorkomen. Een voordeel hierbij is tevens dat, op het moment dat er wat aan de hand is, er veel sneller kan worden ingegrepen.

Reactief beheer

Er kan ook voor gekozen worden om dit niet te doen. Dat betekent dat bij een storing er gereageerd moet gaan worden. We noemen dit reactief beheer. Er is wel een heel stelsel van afspraken mogelijk waarbij maximale reactietijden bij een bepaalde ernst van de verstoring wordt afgesproken. Het blijft echter reageren op de storing, en de kostenteller loopt.

Welke beheer past bij uw onderneming?

Waar doe je nu verstandig aan. Dat is voor iedere onderneming om te bepalen.

Pro actief beheer kost een bedrag per maand en lost, eerlijk is eerlijk, niet alles op. Wel veel, doch niet alles.

De kosten bij reactief beheer zijn in potentie veel hoger omdat de onderneming (deels) stil komt te liggen.

Het kan jaren goed gaan, doch die ene storing kan ineens veel kosten. En op die kosten, altijd op het verkeerde moment, zit geen onderneming te wachten. En dan heb je ook nog de irritatie.